1. Brim Explorer
  2. Sikkerhetstiltak for Covid-19
Smittevernsregler

Brim Explorer tilbyr spennende utflukter og aktiviteter i Oslo, Lofoten og Tromsø. Vårt mål er å sørge for trygge opplevelser på havet, der du kan føle deg sikker på at din helse og sikkerhet blir ivaretatt av mannskapet om bord. I den forbindelse har vi
tatt følgende forholdsregler mot mulig corona-smitte om bord:

1. Vi øker frekvensen på vårt rengjøringsregime, med desinfisering av berøringsflater mellom hver tur.

2. Vi håndhever bruken av antibac før vi går om bord på båten vår.

3. Vi opprettholder sosial distansering ved å begrense antall sitteplasser og holde en meters avstand mellom hver sitteplass.

4. Vi informerer gjester om regler og retningslinjer som gjelder mens de er om bord.

5. Vi minner gjester om regler og retningslinjer via oppslag flere steder på skipet.

6. Vi gjør antibac, såpe og vann og andre vaskemuligheter tilgjengelig om bord.

7. Vårt servicepersonell holder avstand og vi tilbyr ikke selvbetjening

8. Tilgangen til skipet begrenses til personer som etter deres egen og vår vurdering ikke er smittsomme eller smittet med Covid-19.

9. Vi har oppdatert våre vilkår og avbestillingsbetingelser.

10. Vi oppmuntrer gjester til å ta med egne ansiktsmasker, hansker og antibac hvis de ønsker det.

11. Vi overholder både nasjonale og lokale regler og forskrifter i anledning av smittesituasjonen.

12. Vi oppbevarer gjesters navn og kontaktinformasjon i 14 dager i henhold til myndighetenes krav, i tilfelle Covid-19 blir funnet om bord i våre skip, eller hvis noen av våre gjester er blitt smittet om bord.

Screenshot 2020 05 15 at 11 05 27

Vår anbefaling til våre gjester:

  • Respekter hverandre og hold minst én meter avstand for å begrense risikoen for å bli smittet eller smitte andre.
  • Vask hendene regelmessig, og unngå å berøre overflater så langt det er mulig.

Hvis du opplever symptomer på smitte, eller får bekreftet smitte innen 14 dager etteren tur med oss, ber vi deg om å varsle oss om dette på telefon eller info@brimexplorer.com snarest mulig.