1. Brim Explorer
  2. Brim Explorer miljøstrategi

Brim miljø- og klimastrategi

Brim er et turistselskap som leverer bærekraftige naturopplevelser til sjøs med hybrid-elektriske katamaraner. Vi kombinerer gjennomtenkt moderne design med innovativ teknologi, og en ambisiøs miljøstandard for å skape et unikt produkt som gir våre gjester mulighet til å utforske Norges kyst og hav.

Vår visjon er å tiltrekke et globalt publikum og bidra til at gjestene våre forlater oss med et sterkere miljøengasjement. Vi øker deres bevissthet om havet ved å skape engasjement gjennom unike naturopplevelser, hvor gjestene opplever havets sårbarhet, variasjon og forunderlighet på en bærekraftig måte. Vår miljøstrategi er forankret hos alle våre ansatte og integrert i vårt sikkerhetssystem (ISM) for å sikre at miljøstrategien gjennomføres i alle deler av bedriften.

Vårt overordnede mål er å minimere påvirkningen driften vår har på det eksterne miljøet rundt oss vi jobber aktivt for å være så miljøvennlig i all drift som overhodet mulig. Utslipp av klimagasser og karbonutjevning

Utslipp av klimagasser og karbonutjevning

Våre to båter Brim og Bard er hybridelektriske. Det betyr at de har to fremdriftssystemer, elektrisk fremdrift og dieselfremdrift. Batterikapasiteten er på 800 kwh som muliggjør oss å gjennomføre store deler av våre turer på elektrisk fremdrift. Når det ikke er mulig å gå på elektrisk fremdrift alene, benytter vi oss av hybrid fremdrift og på den måten reduserer vi drivstofforbruket sammenlignet med dieseldrift alene.

Vi har satt oss som mål å utjevne vårt karbon-regnskap gjennom en islandsk organisasjon som heter “Kolvidur / iceland carbon fund”.

Les mer +

Dyreliv

Brim følger nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer, i tillegg til firmaets egne standarder når det kommer til forhindring av forurensning og beskyttelse av dyreliv.

Når vi er i nærheten av marine pattedyr og annet dyreliv følger vi Visit Tromsø sine «whale watching guidelines» og AECO sine «wildlife guidelines».

Les mer +

Innkjøpspolicy

Hovedprinsippet er å begrense innkjøp av forbruksmateriell og etterstrebe å alltid velge det mest miljøvennlige alternativet på markedet. Vi vil prioritere miljøsertifiserte leverandører og miljømerkede produkter og ha en jevnlig gjennomgang av disse.

En stor del av våre innkjøp er mat og -drikkevarer til videresalg om bord. For det formålet bruker vi lokale leverandører i den grad det er mulig, og velger konsekvent de som har best miljøprofil. Restaurantene vi kjøper mat fra bruker lokale råvare som er i sesong, og av disse kjøper vi primært fisk og vegetar. Vi unngår av klimahensyn å tilby kjøtt til våre gjester.

Les mer +

Avfallshåndtering

Alle ansatte skal være kjent med reglene og kravene til avfallshåndtering, forhindring av utslipp og oljesøl. Detaljert informasjon og opplæringsmateriale finnes i vårt ISM-system.

Ombord i båtene sorteres: Rest, mat, papp, glass, pant, plast og farlig avfall. Dette loggføres og leveres hos mottak på land. Mengde avfall som produseres om bord begrenses så mye som mulig. Ved varebestilling oppfordrer vi våre leverandører til å minimere emballasje og innpakning, og benytte seg av miljøvennlig og resirkulerbare materialer. Mannskapet om bord skal påse at alt avfall sorteres i dedikerte beholdere, utenom farlig avfall som sorteres og lagres for seg selv. I havner hvor kildesortering ikke er tilgjengelig, etterspør vi kildesortering og oppfordrer til at mottak opprettes. Brennbart avfall skal sorteres og lagres på en trygg plass, for så å fjernes så raskt som mulig.

Les mer +

Markedsføringsmateriell

Vår primær holdning til bruk av markedsføringsmateriell er at det skal i hovedsak være digitalt. Ved bruk av materiell som for eksempel: brosjyrer, bannere eller visittkort vil vi velge miljømerkede produkter og produsenter slik som Svanemerket eller miljøfyrtårn. Samme gjelder bruk av annonser og promotering av våre produkter.

Les mer +

Renhold

Alle rengjøringsmidler som brukes om bord skal være miljømerket og det skal brukes naturlige midler i den grad det er mulig (eksempelvis eddik).

Les mer +