1. Brim Explorer
  2. Bærekraft & Utdanning

Brim miljø- og klimastrategi

Brim er et turistselskap som leverer bærekraftige naturopplevelser til sjøs med hybrid-elektriske katamaraner. Vi kombinerer gjennomtenkt moderne design med innovativ teknologi, og en ambisiøs miljøstandard for å skape et unikt produkt som gir våre gjester mulighet til å utforske Norges kyst og hav.

Vår visjon er å tiltrekke et globalt publikum og bidra til at gjestene våre forlater oss med et sterkere miljøengasjement. Vi øker deres bevissthet om havet ved å skape engasjement gjennom unike naturopplevelser, hvor gjestene opplever havets sårbarhet, variasjon og forunderlighet på en bærekraftig måte. Vår miljøstrategi er forankret hos alle våre ansatte og integrert i vårt sikkerhetssystem (ISM) for å sikre at miljøstrategien gjennomføres i alle deler av bedriften.

Vårt overordnede mål er å minimere påvirkningen driften vår har på det eksterne miljøet rundt oss vi jobber aktivt for å være så miljøvennlig i all drift som overhodet mulig. Utslipp av klimagasser og karbonutjevning

Utslipp av klimagasser og karbonutjevning

Våre to båter Brim og Bard er hybridelektriske. Det betyr at de har to fremdriftssystemer, elektrisk fremdrift og dieselfremdrift. Batterikapasiteten er på 800 kwh som muliggjør oss å gjennomføre store deler av våre turer på elektrisk fremdrift. Når det ikke er mulig å gå på elektrisk fremdrift alene, benytter vi oss av hybrid fremdrift og på den måten reduserer vi drivstofforbruket sammenlignet med dieseldrift alene.

Vi har satt oss som mål å utjevne vårt karbon-regnskap gjennom en islandsk organisasjon som heter “Kolvidur / iceland carbon fund”.

Les mer +

Dyreliv

Brim følger nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer, i tillegg til firmaets egne standarder når det kommer til forhindring av forurensning og beskyttelse av dyreliv.

Når vi er i nærheten av marine pattedyr og annet dyreliv følger vi Visit Tromsø sine «whale watching guidelines» og AECO sine «wildlife guidelines».

Les mer +

Innkjøpspolicy

Hovedprinsippet er å begrense innkjøp av forbruksmateriell og etterstrebe å alltid velge det mest miljøvennlige alternativet på markedet. Vi vil prioritere miljøsertifiserte leverandører og miljømerkede produkter og ha en jevnlig gjennomgang av disse.

En stor del av våre innkjøp er mat og -drikkevarer til videresalg om bord. For det formålet bruker vi lokale leverandører i den grad det er mulig, og velger konsekvent de som har best miljøprofil. Restaurantene vi kjøper mat fra bruker lokale råvare som er i sesong, og av disse kjøper vi primært fisk og vegetar. Vi unngår av klimahensyn å tilby kjøtt til våre gjester.

Les mer +

Markedsføringsmateriell

Vår primær holdning til bruk av markedsføringsmateriell er at det skal i hovedsak være digitalt. Ved bruk av materiell som for eksempel: brosjyrer, bannere eller visittkort vil vi velge miljømerkede produkter og produsenter slik som Svanemerket eller miljøfyrtårn. Samme gjelder bruk av annonser og promotering av våre produkter.

Les mer +

Renhold

Alle rengjøringsmidler som brukes om bord skal være miljømerket og det skal brukes naturlige midler i den grad det er mulig (eksempelvis eddik).

Les mer +
50993633753 c204048ac0 o

Verdiskapning og utdanning

I Brim Explorer tar vi utdanning om maritimt miljø til hjertet. Vi har et team med profesjonelle pedagoger, marine biologer og forskere som samlet har over 100 års erfaring i felt, i alt fra statsvitenskap og marine økologi til reiseliv og pedagogikk. Disse ildsjelene er ansvarlig for innholdet vi leverer, som former alt vi gjør og som resulterer i uforglemmelige opplevelser som lar gjestene våre gå i ett med naturen.

Brim Explorer er med i flere forskjellige prosjekter innenfor utdanning, forsking og spesielle prosjekter for studenter, politikere, turister og andre bedrifter.

Bard OM 187

Nåværende prosjekter

1. Arktisk utforskning med de 5 sansene

Dette prosjektet er sponset av Samfunnsløftet SpareBank 1 Nord-Norge og startet på sommeren 2021. Her testet vi et konsept hvor våre gjester kunne bruke alle sansene sine (føle, smake, se, lukte og høre) om bord våre turer på Svalbard. Gjestene ble oppfordret til å bruke sansene sine på måter de aldri hadde prøvd før med hjelp av våre samarbeidspartnere, Ocean Sounds og Polar Permaculture om bord vårt skip, Bard.

Vi er nå involverte i den andre delen av dette prosjektet i Lofoten, hvor gjestene våre har mulighet til å være med på en tur med oss, også være med på å hjelpe forskere med Ocean Sounds med alle sansene.

Sjekk ut denne siden for å se hvordan du kan delta på en uforglemmelig opplevelse i sommer!

50994334776 8ddbcb4905 o


2. Skoleskipet Brim: en reise langst Norskekysten

Dette prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, DNB, Corvus, Oslo Kommune og i samarbeid med WWF og Redningsselskapet som brukte våre båter, Brim og Bard, langs nesten hele Norskekysten.

Brim Explorer sine båter og mannskap besøkte nesten 20 skoler med 2000 studenter langs kysten av Norge. Både Brim og Redningsselskapet tok for seg temaene "Sikkerhet på Havet", "Grønn Marine Teknologi" og "Forhindring av Plast Forurensing", som avsluttet hver tur med en Green Harbour video konkurranse og nå har vi laget en Brim Film for å lære gjester og studenter verden rundt om bærekraft omkring marin økologi.

Y Jqxnly Jq W Ck1 LF8oq E Fnva Tga X2d Kso2y Znjxncerjg Oy E J2k XO Tg ZAUIG ZQ3 Y vg Sd9vc Uxgd GN Pf1h W1 Wx7 H Gsg D Yoc Axtf RIPLSR2w Yl Pz Qwe Vt7po M

3. Brim Film

Ettersom Skoleskipet var en suksess så laget vi en digital tur for de som ønsker lære mer om sikkerhet på havet. Dette er en interaktiv film for studenter og fremtidige gjester som vil oppleve en dag på havet på et av våre skip, Brim. Her lærer man hvordan man kan hjelpe marin økologien og finne ut hvordan man kan ta bærekraftige valg i det daglige. Denne opplevelsen kan du prøve her.

Svalbard Håkon Daae Brensholm Visit Svalbard 44

4. UNIS

Vårt samarbeid med UNIS er et formidlingsprosjekt for å gi turene våre mer variasjon (spesielt for de lokale), og en arena for studenter slik at de kan øve seg på å spre kunnskapen sin. Dette styrker vår relasjon mellom lokalbefolknignen på Svalbard og forskningen som finner sted der. Prosjektet går ut på at Studenter fra UNIS kan komme gratis ombord på en tur, mot at de holder en 5-10 min presentasjon om prosjektene sine på en "turistvennlig måte". På denne måten kan vi lære noe nytt og holde oss relevant og spennende for gjestene våre.

5. Norsk Polarinstitutt

Vi registrerer alle marine pattedyr vi ser på vår ferd og fører inn hvilken art det er, størrelse, hvor vi så den, samt hvilken oppførsel den hadde. Siden vi går ut på havet hver dag har vi muligheten til å hente inn data som en forskningsinstitusjon aldri vil ha mulighet til å finansiere. På den måten kan vi bidra til å øke forståelsen, bestandssituasjonen og mye mer essensiell informasjon om disse unike dyrene i et evig forandrende Arktis.

65 imot hvalfangst

6. Vern Hvalene

Vi har valgt å engasjere oss i Vern Hvalene kampanjen til NOAH.
Vi synes dette er et svært viktig tema og ønsker gjerne fremme dette slik at flere kan lære mer om hvalene samt lære seg verdsette disse utrolige pattedyrene.

"Det er 40 år siden verden bestemte seg for å frede hvaler og innføre stans for hvalfangsten – «hvalfangstmoratoriet». Men Norge fortsetter å ta livet av hvaler stikk i strid med den internasjonale miljøavtalen." NOAH

Vågehvalene er høyt utviklede pattedyr med smertefølelse og kompleks sosial struktur. Ny forskning viser at hvaler er svært viktige for å opprettholde havets økosystemer og evne til å binde CO2 – og dermed motvirke klimaendringer.

Ved å ta livet av hvaler skader vi hvalene, havet – og oss selv.

Signer denne kampanjen for å styrke vern av hvalene og stoppe hvalfangst.

Tidligere prosjekter / Publikasjoner og blogg

Norges elektriske båter går fremover for å redusere innvirkning på spekkhoggere.
Lær mer her.

Fremtidige Prosjekter

Kontakt Karoline om du er interessert i å samarbeide med oss i forskning, utdanning eller bærekrafts prosjekter.
Karoline@brimexplorer.com