1. Brim Explorer
  2. Brim Environmental Protection Policy

Brim is a tourism company that aims to provide sustainable nature experiences at sea with the hybrid-electric catamarans. We will combine thoughtful modern design with innovative technology and ambitious environmental standards to create a unique product for exploring Northern Norway. Our vision is to attract a global audience and visitors and to leave them with stronger environmental engagement.

By creating experiences that bring us closer to the ocean, we hope to leave our guests with a stronger environmental understanding and engagement than when they arrived.

Our environmental protection policy is built into the safety management system to ensure that the policy is enforced in all areas of the business. Our overarching goal is to minimise the impact our operation has on the external environment.

Brim strictly follows national and international laws, regulations and guidelines as well as Company standards in regards to pollution prevention and animal welfare. When encountering marine mammals and other wildlife we follow the Whale Watching guidelines of Visit Tromsø.

We actively work towards being as eco-friendly in all Company and ship operations as possible. As far as possible our tours will be run using our electric engines, and when applicable the electric engine will support the diesel to reduce emissions. All shipboard personnel shall be familiar with the rules and requirements regarding overboard discharge of waste, oil spill and pollution prevention. Detailed information and training material is available for all shipboard personnel in the ISM-system.

Read more +

The volume of waste generated on board shall, as far as possible, be reduced to a minimum. When ordering goods we shall consult the supplier and encourage them to use minimum packaging and/or packaging in recyclable materials. The Master shall ensure that all waste generated on board, except hazardous substances, which must be stored separately, must be sorted and stored in dedicated waste containers. Where sorted waste facilities are not available on shore, we shall encourage the harbour to improve their waste handling capabilities. Under no circumstances should waste be thrown overboard. Necessary moeasures shall be taken to calculate the potential risk to health and safety, as well as the risk of fire associated with stored waste on board. Flammable waste shall be stored in a safe environment and removed as soon as possible. The surroundings of such material shall be kept clean at all times. Waste containers onboard shall be placed so that they do not obstruct evacuation routes.

Read more +

Innkjøpspolicy

Hovedprinsippet er å begrense innkjøp av forbruksmateriell og etterstrebe å alltid velge det mest miljøvennlige alternativet på markedet. Vi vil prioritere miljøsertifiserte leverandører og miljømerkede produkter og ha en jevnlig gjennomgang av disse.

En stor del av våre innkjøp er mat og -drikkevarer til videresalg om bord. For det formålet bruker vi lokale leverandører i den grad det er mulig, og velger konsekvent de som har best miljøprofil. Restaurantene vi kjøper mat fra bruker lokale råvare som er i sesong, og av disse kjøper vi primært fisk og vegetar. Vi unngår av klimahensyn å tilby kjøtt til våre gjester.

Read more +

Avfallshåndtering

Alle ansatte skal være kjent med reglene og kravene til avfallshåndtering, forhindring av utslipp og oljesøl. Detaljert informasjon og opplæringsmateriale finnes i vårt ISM-system.

Ombord i båtene sorteres: Rest, mat, papp, glass, pant, plast og farlig avfall. Dette loggføres og leveres hos mottak på land. Mengde avfall som produseres om bord begrenses så mye som mulig. Ved varebestilling oppfordrer vi våre leverandører til å minimere emballasje og innpakning, og benytte seg av miljøvennlig og resirkulerbare materialer. Mannskapet om bord skal påse at alt avfall sorteres i dedikerte beholdere, utenom farlig avfall som sorteres og lagres for seg selv. I havner hvor kildesortering ikke er tilgjengelig, etterspør vi kildesortering og oppfordrer til at mottak opprettes. Brennbart avfall skal sorteres og lagres på en trygg plass, for så å fjernes så raskt som mulig.

Read more +

Markedsføringsmateriell

Vår primær holdning til bruk av markedsføringsmateriell er at det skal i hovedsak være digitalt. Ved bruk av materiell som for eksempel: brosjyrer, bannere eller visittkort vil vi velge miljømerkede produkter og produsenter slik som Svanemerket eller miljøfyrtårn. Samme gjelder bruk av annonser og promotering av våre produkter.

Read more +

Renhold

Alle rengjøringsmidler som brukes om bord skal være miljømerket og det skal brukes naturlige midler i den grad det er mulig (eksempelvis eddik).

Read more +