1. Brim Explorer
  2. Inspiration
  3. Ready to find cause of Brim accident

Brim Explorer har siden havariet i Oslofjorden torsdag sist uke, ligget til kai i Tønsberg. Vestfold Interkommunale brannvesen har der ledet operasjonen for å begrense videre skade på skipet, og har i går avsluttet en krevende aksjon for å lufte ut alle gasser fra skroget. Dette var vellykket, det er nå mulig å gå om bord på skipet, og arbeidet med å finne årsaken kan starte.

Det var torsdag ettermiddag kl. 15.30 at det ble oppdaget røykutvikling i batterirommet på Brim. Hovedredningssentralen ble umiddelbart varslet, og ved hjelp av Redningsskøyta ble skipet ført inn til land. Det var fire mannskap om bord. Disse ble evakuert og kom fra hendelsen uten fysiske skader

  • Vi er stolte over innsatsen til mannskapet vårt. Prosedyrer som vi øver mye på ble gjennomført etter boka. Vi fikk raskt hjelp til å evakuere mannskapet og ivareta skipet på en god måte. Vi følger folkene våre tett videre, og bistår med alt de måtte ha behov for. Vi er også svært takknemlig for all bistand fra nødetater, fagressurser og myndigheter. Nå starter det viktige arbeidet med å finne årsaken, sier Agnes Árnadóttir, grunnlegger av selskapet og daglig leder.
  • Rederiet er i tett dialog med Sjøfartsdirektoratet og DNV, i tillegg til nødetater og forsikring. Vi jobber kontinuerlig med verftet og batteriprodusenten, og ønsker å finne årsaken så raskt som mulig
  • Vi kan nå konstatere at det har vært brann i batterirommet, men at båtens solide konstruksjon og brannskott effektivt forhindret spredning, så tilstanden på båten forøvrig er god.
  • Vi vet at det er stor interesse rundt teknologien til våre hybridelektriske skip, og mener det er viktig at vår erfaring kommer alle bransjeaktører til gode. Det er mange læringspunkter ved denne hendelsen, som vi aktivt vil dele så snart vi har fått flere svar, sier Árnadóttir.
  • Avslutningsvis vil vi takke brannvesenet for svært profesjonell håndtering.

Vi ber alle som måtte ha spørsmål om saken, ta kontakt med Agnes Árnadóttir, på mob: 98 46 97 73.